Η MK Legal ιδρύθηκε το 2015 ως δικηγορικά γραφεία που μοιράζονται κοινές αξίες από το Γεώργιο Σ. Μαυραγάνη, δικηγόρο - πρώην Υφυπουργό Οικονομικών και τον Στυλιανό Ιωάννη Γ. Κουτνατζή, λέκτορα στη Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, ο οποίος ανέστειλε την επαγγελματική του δραστηριότητα μετά το διορισμό του ως Γενικός Γραμματέας Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων της Κυβέρνησης τον Ιούλιο του 2019 και ως εκ τούτου η επιχείρηση συνεχίζεται ως «Γ. Μαυραγάνης Δικηγορική Εταιρία» και το διακριτικό τίτλο MK Legal.

Η MK Legal ειδικεύεται στην παροχή υψηλής ποιότητας νομικών/συμβουλευτικών υπηρεσιών προς την επιχείρηση σε σχέση με όλες τις δραστηριότητες και τις συναλλαγές της. Συνδυάζουμε τη γνώση και την εξοικείωση με τις διεθνείς τάσεις των συναλλαγών με τη μεγάλη πρακτική εμπειρία τόσο στον ιδιωτικό τομέα, όσο και στη δημόσια διοίκηση και στοχεύουμε στην παροχή λύσεων και στην ανάπτυξη στενής συνεργασίας με τους πελάτες μας. 

Για την άμεση αντιμετώπιση ειδικότερων ζητημάτων, που προκύπτουν στις υποθέσεις, εφόσον χρειάζεται, συνεργαζόμαστε με ειδικούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, εξασφαλίζοντας έτσι ολοκληρωμένη προσέγγιση των θεμάτων που ανακύπτουν στη σύγχρονη οικονομική ζωή.

Δεν περιοριζόμαστε στη συνήθη δικαστική προστασία κατασταλτικού χαρακτήρα που συχνά απαιτεί δυσανάλογο χρόνο και κόστος. Εστιάζουμε, αντίθετα, στην προληπτική νομική προστασία, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες, όπως γνωμοδοτήσεις και ερμηνεία διατάξεων, συνδρομή στις διαπραγματεύσεις και στην εξωδικαστική επίλυση διαφορών, υποστήριξη σε διαδικασίες ενώπιον ανεξαρτήτων αρχών. 

 

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική